03-3741695 english version

הזמן חדר בריחה

בכדי להזמין לשעות 00:00 והלאה יש לעבור ליום הבא
המסע בזמן הפשע המעבדה הסודית בלשים וגנבים

המסע בזמן

להזמנה יש לבחור יום ושעה רצויה

2-6 שחקנים מתאים לגיל 10 ומעלה

קבוצות גדולות מ-5 שחקנים צרו קשר

הפשע

להזמנה יש לבחור יום ושעה רצויה

2-6 שחקנים מתאים לגיל 14 ומעלה

קבוצות גדולות מ-5 שחקנים צרו קשר

המעבדה הסודית

להזמנה יש לבחור יום ושעה רצויה

4-10 שחקנים מתאים לגיל 10 ומעלה

קבוצות גדולות מ-10 שחקנים צרו קשר

בלשים וגנבים

להזמנה יש לבחור יום ושעה רצויה

2-6 שחקנים מתאים לגיל 10 ומעלה

קבוצות גדולות מ-5 שחקנים צרו קשר

מידע חשוב

לאחר הרישום, תישלח למייל שהשארתם אישור הזמנה.
אנא השאירו פרטי קשר מדוייקים (טלפון ומייל), על מנת שנוכל ליצור עמכם קשר יום לפני המשחק.
במידה לא נצליח ליצור קשר, נאלץ לבטל את המשחק.
המשחק מחויב בהשתתפות של לפחות מבוגר אחד בגיל 18 ומעלה, אלה אם כן מראש סוכם אחרת.
מתאים לגיל 10 ומעלה כחלק מקבוצה של מבוגרים.

עקוב אחרינו ב הדף שלנו בפייסבוק הדף שלנו בטריף אדוויזור הדף שלנו באינסטגרם